Som en av projektledarna för Persontrafikmässan 2018 kan jag stolt notera att antal utställare var 167 st, seminariedeltagare var 1 133 och det registrerades 6 418 besökare till hela mässan.  Årets Persontrafik slog tidigare rekord på alla punkter.

 

Under våren 2018 har jag gått in som underkonsult i ett projekt tillsammans med PR-byrån New Republic. Det är ett nytt sätt för mig att jobba och roligt att komma in i ett team.

 

Utbildning i strategiskt lobbyarbete kopplat till samhällsplanering och PBL, är ett uppdrag jag genomfört för miljövetarstudenter på Södertörns högskola.

 

För organisationen TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) har jag givit en utbildning i lokalt och regionalt lobbyarbete riktat mot politiker.  Syftet med utbildningen var att öka kunskapen i organisationen hur arbete kan bedrivas för att få fler att söka transportutbildningar i gymnasiet men främst vuxenutbildningen. Och visat med konkreta exempel hur samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala beslutsfattare kan bidra till en bättre förståelse och fler utbildningsplatser.

 

Transportföretagens Näringspolitiska avdelning bokade en heldags workshop för att konkretisera avdelnings- och individmål till en handlingsplan.

Under dagen togs även frågor fram inför en kommande argumentationsutbildning, samt att gruppen arbetade med ett aktuellt case kopplat till lobbyarbetet. Fokusområde var drivmedelsskatter, kopplat till EU, Parisavtalet och Sveriges nya klimatlag.

 

sverigesbussforetafnylogga

För Sveriges Bussföretag har jag varit projektledare för två längre uppdrag,  i syfte att stärka de regionala branschföreningarna. I första uppdraget har det ingått att synliggöra och bidra till att nå satta mål, att branschföreningarna möter sin omvärld i för dem angelägna frågor samt att öka medlemsnyttan för de bussföretag som ingår i den regionala bussbranschföreningen.

I det andra projektet låg fokus på att stärka föreningarnas styrelsearbete genom uppföljning och utbildningsinsatser. Jag genomförde även en analys av hur de regionala branschföreningarna och förbundet centralt ska kunna förbli starka efter att projektet avslutats. Analysen har därefter hanterats av förbundsstyrelsen som väntas fatta beslut innan årsskiftet, där en organisationsförändring kan bli ett resultat.

Sveriges Bussföretag har  även använt min kompetens för att påverka regeringen i syfte att bidra till ett ökat kollektivtrafikresande och därmed satta klimat- och transportmål.

 

bankgirot-logoFör Bankgirot höll jag i planering och genomförande av två kreativa workshops med Bankgirots projektgrupp som ansvarade för utveckling av företagets hållbarhetsarbete samt en workshop med två projektgrupper där fokus låg på att förbereda flytten av Bankgirots verksamhet till nya lokaler, samt att koppla ihop projektgrupperna för hållbarhetsarbetet med projektgruppen för flytten så att hållbarhetsarbetet integrerades hela vägen från tidigare lokaler till de nya.

Syftet var att konkretisera hållbarhetsarbetet, ta fram nuläge och en mognadstrappa. Utgångspunkten för mitt genomförande var Globala målen för hållbarhet som antogs av FN hösten 2015.

 

S.A.P Rör & Värme AB    Ett familjeägt företag där mitt uppdrag bestod i att utbilda ledning och personal att hantera Google Apps i syfte att skapa smidigare planeringsflöde och uppföljning för fakturering.

 

ladda ned (1)  Ett uppdrag för Haninge kommun var att hålla en inspirerande föreläsning för  allmänhet om hur det går att bidra till en hållbar utveckling genom att bli en  aktiv konsument.

Fokus låg på frågeställningen: Finns det ett samband mellan den egna konsumtionen, klimatförändringar, djurhållning och biologisk mångfald och hur ser det i så fall ut?