Alltfler förstår affärsnyttan av att jobba med hållbar utveckling. Konkret behöver målen in i styrelsen, företagsledning och leda till bättre affärer.

Vad innebär det för ditt företag? Jag hjälper dig att konkretisera, utbilda och förankra så att företaget stärks i hållbarhetsarbetet och stärker varumärket.

Kontakta mig för ett samtal om du är intresserad av ett samarbete.

FN antog 2015 sjutton hållbarhetsmål. EU har beslutat att hållbarhetsredovisningar ska vara obligatoriska i större bolag från och med 2016. Världens ledare antog mål för att minska jordens uppvärmning, på toppmötet COP21 i Paris i december 2015. Växthusgaserna ska minskas så att jordens medeltemperatur inte överstiger 2 grader, målbilden är högst 1.5 graders temperaturökning till 2050.

Enligt definitionen som fastställdes 1987 i Brundtlandrapporten, är hållbar utveckling en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov att tillfredsställa sina behov. Begreppet omfattar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Det innebär att alla delar behöver tillgodoses för att inte äventyra framtiden. Det finns ett jordklot med begränsade resurser som ska räcka till oss och alla andra som lever på planeten. Dagens livsstil globalt betyder att vi skulle behöva 1,5 jordklot, i Sverige förbrukar vår livsstil resurser för 3,7 planeter. Vi har alltså en stor utmaning att lösa tillsammans.