Jag är medlem i Styrelseakademien och har gått utbildningar för att fördjupa mina kunskaper i styrelsearbete. Bland annat har jag certifikat i grundkursen Styrelseledamot och fördjupningskursen Noterade bolag. Därutöver har jag bland annat påbyggnadskurser för Ordföranderollen och Ekonomi för styrelser. Har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i offentliga bolag, se mer i mitt CV.

I mitt styrelsearbete strävar jag efter transparens och delaktighet. Ordning och reda samt uppföljning är nyckelbegrepp jag ofta lyfter, samtidigt som arbetsglädjen i helheten är viktig för att få ett bra team. Mina yrkeserfarenheter av workshops och kreativa strategimöten utgör bra kompetenser även för mina styrelseuppdrag.

För närvarande har jag tre styrelseuppdrag:

Ordförande för Club300

Club300 är en rikstäckande ideell förening för fågelskådare som gillar att upptäcka och se nya arter i Sverige. Jag är första kvinnan på ordförandeposten och föreningen har cirka 300o medlemmar, varav majoriteten är män.

Under mitt ordförandeskap pågår utveckling av en ny hemsida samt ett betalsystem som ska minimera dagens manuella hantering. I detta ingår att ha projektledningen för Club300 gentemot vår samarbetspartner på IT, Nordicstation AB.

 

Ledamot i Brf Slottsgläntan

Som ledamot i styrelsen i min bostadsrättsförening har jag ansvar för information till medlemmarna, men även ett övergripande styrelseansvar som övriga ledamöter.

 

Ledamot i Värmdö fågelklubb

Som ledamot i Värmdö fågelklubb är min roll kassör. Det är en liten lokal fågelklubb och arbetet innebär mycket liten administrativ tidsåtgång. Min känsla för ordning och reda kommer väl till pass i uppdraget som kassör.