Engagerad, positiv, strukturerad, målinriktad och innovativ är några epitet som andra brukar sätta på mig.

Egenföretagare sedan 2015

Sedan 2015 driver jag konsultföretaget Y Blombäck Kommunikation AB. Mina uppdrag innefattar styrning och ledning i syfte att bistå organisationerna att uppnå satta mål. För att få bred förankring och skapa förutsättningar för en bra dialog arbetar jag med workshops och tydliga fokusfrågor. Läs gärna mer under fliken Uppdragsgivare.

Nuvarande styrelseuppdrag

Club300 Sweden: Ordförande sedan 26 maj 2017. Club300 är en rikstäckande ideell förening för fågelskådare vars intresse är att se och få kunskap om sällsynta fåglar i Sverige. Föreningen har cirka 3000 medlemmar, där jag är första kvinnan på ordförandeposten.

Brf Slottsgläntan: Ledamot sedan 6 maj 2017, med ansvar för informationen till medlemmarna.

Värmdö Fågelklubb: Kassör samt medansvarig i föreningens remissyttranden för miljövårds- och planärenden; ideellt arbete.

Tidigare styrelseuppdrag

Svensk Kollektivtrafik, suppleant nov 2012 – feb 2015

Landstingshuset i Stockholm AB, suppleant, jan 2011 – apr 2015

Mälardalsrådet, ledamot, maj 2011 – apr 2015

Värmdö Kommunfastigheter AB, ledamot, maj 2010 – maj 2011

AB Storstockholms lokaltrafik, ledamot,  jan 2007 – dec 2010

Värmdö Kommunfastigheter AB, suppleant, maj 2006 – maj 2010; 2011

Värmdö Bostäder AB, suppleant, maj 2003 – maj 2011

Styrelseutbildning

Certifikat Rätt fokus Noterade bolag, december 2016

Diplomkurs Konkurrensrätt, oktober 2016

Ökad insiktsutbildning Ordföranderollen, februari 2016

Diplomkurs Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag, januari 2016

Ökad insiktsutbildning Grundläggande ekonomi för styrelseledamöter, november 2015

Certifikat Rätt fokus i styrelsearbetet, augusti 2015

Utbildning samt kurser som stärker erfarenhet och ledarskap

Styrelsens ansvar i digital transformation , heldagsworkshop på Hyper Island, februari 2017

Hållbar ekonomi; Kurs genom Miljöaktuellt utbildning, 2016

Ekosystemtjänster i praktiken; Kurs genom Miljöaktuellt utbildning, 2015

Ledarskapsprogram; För kvinnor med tunga politiska uppdrag, inom ramen för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen, 2012-2013

Ledarskapsutbildning, Motiverande ledarskap, kurs inom ramen för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen, 2010

Förhandling, Tvådagarskurs inom ramen för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen, 2010

Miljö- och hälsoskydd 30 p; Miljökunskap och hälsoskydd, miljöskyddsteknik, miljölagstiftning samt planering och förvaltning, Stockholms universitet 1998-1999

Biologi 80p, Grundkurs 40 p samt påbyggnadskurser 40 p (biologiska arbetsmetoder, växtfysiologi, Östersjöns miljö), Stockholms universitet 1996-1998

Kulturgeografi 40 p, Grundkurs samt påbyggnadskurs (stadsgeografi), Stockholms universitet 1995-96

Tidigare ideella styrelseuppdrag

Miljöpartiet de gröna i Värmdö, Ordförande med fokus på strategisk styrning och struktur mellan februari 2015 – februari 2017.

Naturskyddsföreningen Värmdö, Ledamot och senare valberedare 1998-2003

Brf Slottsträdgården, Ledamot och sekreterare 1998-2000

Samfälligheten Farsta Slottsvik, Ledamot och vice ordförande 2000-2003

Tidigare arbeten

nov 2010 – nov 2014, Gruppledare Miljöpartiet de gröna, Stockholms läns landsting

I rollen som gruppledare var jag högsta politiskt ansvarige för MP-gruppen förtroendevalda i landstinget, drygt 60 personer. Jag var fram till april 2014 chef för partiets kanslichef i landstinget och den som förhandlade övergripande politiska frågor gentemot andra partier.

nov 2006 – apr 2014, Trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen

I rollen som trafikpolitisk talesperson ansvarade jag för att utveckla, förankra och genomföra partiets kollektivtrafikpolitik för alla 26 kommuner som ingår i Stockholms län. Bland annat antogs det första gemensamma trafikprogrammet för MP Stockholmsregionen under min ledning. Jag var också partiets representant i de båda Stockholmsförhandlingarna.

nov 2005 – nov 2006, Politisk sekreterare med ansvar för trafik och regionplanering, Miljöpartiet de gröna, Stockholms läns landsting.

nov 2006 – nov 2010, Gruppledare Miljöpartiet de gröna Värmdö

I rollen som gruppledare var jag högsta politiskt ansvarig för MP-gruppen förtroendevalda i Värmdö, drygt 15 personer. Jag ansvarade för partiets politik utåt och förhandlade övergripande politiska frågor gentemot andra partier. Vid majoritetsförhandlingar efter valet 2010 var jag huvudförhandlare och fick bland annat igenom Miljöpartiets första kommunalråd.

nov 2004 – nov 2005, Vikarierande gruppledare Miljöpartiet de gröna Värmdö.

jun 1999 – okt 2004, Agenda 21-samordnare Tyresö kommun

I rollen som Agenda 21-samordnare ansvarade jag för att utarbeta målstyrning för hållbar utveckling i Tyresö kommun, arrangerade seminarier och utställningar för allmänheten och höll i internutbildningen för kommunanställda och chefer samt ansvarade för uppföljning och redovisning till Kommunstyrelsen. Arbetade fram en förkortad version av Agenda 21-dokumentet som publikation, där jag fick tillstånd från FN att använda deras logotype på omslaget.

jun 1988 – dec 1990, Konditor inom Konsum Stockholm, dels på San Remobageriet och senare på Konsum Nacka Forum.

feb 1976 – mar 1992, Barnskötare i förskola, fritidshem och på fritidsgård. Arbetade med åldrar mellan 0-16 år samt en tid som kontaktperson till en tonåring som riskerade omhändertagande. Med avbrott 1988-1990 för annat.  Jag lyfter detta för att visa på en pedagogisk erfarenhet och kompetensbredd.