Biolog och kulturgeograf med påbyggnad i miljö- och hälsoskydd. Egenföretagare och entreprenör med säte i Stockholmsregionen. Min tvärvetenskapliga utbildning har givit mig kunskap om hur jordens ekosystem påverkas av mänskliga aktiviteter och dessutom hur vi människor påverkas.

Kreativ, innovativ, målinriktad med ett tydligt fokus på alla tre delar av hållbar utveckling: ekologi, sociologi och ekonomi. Från mina uppdragsgivare och från mina vänner får jag ofta höra att mitt engagemang kommer från hjärtat, att jag är påläst samt att jag har förmåga att se både helhet och detaljer. Jag gillar att utmanas, att utveckla och finna nya lösningar. Med en genuin nyfikenhet på människor och sinne för innovation och nördiga detaljer så blir varje dag innehållsrik.

 

Det bästa resultatet kommer från en kreativ dialog där teamet tillsammans skapar struktur. Rak och tydlig kommunikation samt förankring är centralt för mig och mitt ledarskap. Om det behövs är jag inte rädd för att ta upp obekväma frågor. Ett avväpnande skratt är en bra metod för att undvika att köra fast och lirka fram nya lösningar.

Jag har tidigare varit förtroendevald och har haft ett flertal styrelseuppdrag inom offentliga bolag. Erfarenheterna från politiken har givit mig bra kunskap om hur beslutsprocesser fungerar i den offentliga sektorn.

Fågelskådning är min hobby