StyrelseAkademien är en Sveriges största förening för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Jag är med i nätverket för att fördjupa min kunskap om styrelsearbete, men även delta i utbildningar och nätverksträffar som Akademien arrangerar. Jag är tillgänglig för nya styrelseuppdrag där jag kan bidra med min tidigare styrelseerfarenhet och mina kunskaper om hållbar utveckling i syfte att stärka bolagets affärer.

EU Complex; ett internationellt forskningsprojekt där jag har deltagit som utomstående expert. Forskningsprojektet leddes av professor Uno Svedin på Stockholm Resilience Center och fokus låg på att finna vägar för Stockholm-Mälarregionens utmaningar att klara EU:s mål om koldioxidneutralt samhälle 2050.