Tarfaladalen ligger i Kebnekaisefjällen i Kiruna kommun. Här ligger Tarfala forskningsstation där forskare från hela världen studerar glaciärernas påverkan av ett förändrat klimat samt hur fort och i vilken riktning ämnen förflyttas med smältvattnet under glaciären.

2012-08-30 17.30.20

Från Storglaciären, som är den största och mest kända, syns Kebnekaises sydtopp och nordtopp. Sydtoppen har fram till sommaren 2018 varit Sveriges högsta topp, men då den består av en smältande glaciär har toppen sakta men säkert sjunkit i höjd. Det skiljde bara ca 1 m mellan de båda topparna vid mätningen sommaren 2014. Och 2018 hade glaciären smält så mycket att nordtoppen nu är den högsta toppen i landet. Alltså hade glaciären smält 100 cm på fyra år, det är en hög hastighet och innebär en allvarlig varningsklocka och dags att ta arbetet med klimatförändringar på allvar.

2012-09-01 10.49.16

 

I Sverige är vi inte beroende av glaciärerna för vårt dricksvatten, men i många andra länder utgör glaciärer den enda dricksvattenreserven. Smälthastigheten är lika hög överallt. Det är nu vi har ett kort tidsfönster för att agera.