FN antog hösten 2015 sjutton (17) globala hållbarhetsmål, som därefter kommit att bli nystart och grund för många länders arbete för hållbar utveckling. Men arbetet går alltför sakta och det krävs ett aktivt arbete av såväl näringsliv, offentliga sektorn som av oss enskilda medborgare. Målen går att implementera i varje verksamhet, vilket gör dem till bra verktyg för att arbeta med och följa upp ett målstyrt hållbarhetsarbete.

Genom konkret och strukturerad vägledning kan jag hjälpa ditt företag eller organisation att få Agenda 2030 att bli en del av verksamheten.